Swngj Daizvanh (Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz)

Swngj Daizvanh (Sawgun: 台湾省 ), dwg aen swngj Cunghgoz. Swngjvei de dwg Daizbaek.

Swngj Daizvanh youq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.
Swngj Daizvanh youq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.


Doeg wnq gaij


Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz
Swngj : Anhveih • Fuzgen • Ganhsu • Gvangjdungh • Gveicouh • Haijnanz • Huznanz • Hwzlungzgyangh • Hoznanz • Hozbaek • Huzbaek • Gyanghsuh • Gyanghsih • Gizlinz • Cinhhaij • Sanjsih • Sanhdungh • Sanhsih • Sanhdungh • Laeuzningz • Swconh • Yinznanz • Cezgyangh • Daizvanh  

 
Swcigih : Gvangjsih • Neimungzguj • Ningzha • Sinhgyangh • Sihcang
sohguenjsi : Baekging • Cungzcing • Sanghaij • Dienhginh
Daegbied hingzcwnggih : Yanghgangj • Aumwnz