Swngj Sanhsih (Sawgun: 山西省) dwg aen swngj Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. Swngjvei de dwg Daiyienz.

Swngj Sanhsih

省山西迪󳕑中華人民共和國省會󴆦迪太原


Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz
Swngj : Anhveih • Fuzgen • Ganhsu • Gvangjdungh • Gveicouh • Haijnanz • Huznanz • Hwzlungzgyangh • Hoznanz • Hozbaek • Huzbaek • Gyanghsuh • Gyanghsih • Gizlinz • Cinhhaij • Sanjsih • Sanhdungh • Sanhsih • Sanhdungh • Laeuzningz • Swconh • Yinznanz • Cezgyangh • Daizvanh Gozgiz

Gozveih
Swcigih : Gvangjsih • Neimungzguj • Ningzha • Sinhgyangh • Sihcang
sohguenjsi : Baekging • Cungzcing • Sanghaij • Dienhginh
Daegbied hingzcwnggih : Yanghgangj • Aumwnz