Cawzcou dwg aen cawz daihsam, youq cawzhah baihlaeng, youq cawzdoeng baihnaj.

Cawzcou.