Baksaek Si (Sawgun: 百色市; 拼音: Bǎisè)dieg youq baih saebaek Guengjsae.

Daengx si guenj Dahgvaz(右江区) caeuq 隆林县, Lozyez(乐业县), Saelaem(西林县), Denzlaem(田林县), Lingzyinz(凌云县), 田阳县, 田东县, 平果县, 德保县, Nazboh(那坡县), 靖西县, 隆林各族自治县 daengj 12 aen yienh, daih guenj Baksaek.

Mienhcik gungh 3,726 bingzfuenggoengleix; yinzgouj gungh 378.8 fanh.

Baihrog lienzcanh

gaij