Latvia dwg aen guekgya youq Ouhcouh. Soujduh de dwg Riga.