Cinghvaz Dayoz, dwg aen dayoz goenglaeb youq Cungguek Bwzgingh Si ndeu.

𭨡𮄫清華大學,廸𬻹大學公立𭆨中國北京市𠮩。

Cinghvaz Dayoz

Baihrog lienzcanh gaij