Dayoz dwg aen gauhdengj gyauyuz gihgou, daezhawj gyauyoz caueq yenzgiu diuzgen. Dayoz siezneix itbuen baugvaq geij aen cienyez yozyen, haengj hagseng gak cungj faenzbingz.