Bangiuz Baihbaek

Bangiuz Baihbaek, lij heuh Baekbangiuz, BwzbangiuzSawndip:北半球)[1][2], dwg ceij aen dieg youq baihbaek giuznamh, caeuq mbiengj baihnamz doxdoiq.
Bangiuz Baihbaek

Doeg Wnq

gaij

Vwnzyen Doiqciuq

gaij
  1. "90% Of People Live In The Northern Hemisphere - Business Insider". Business Insider. 4 May 2012. Archived from the original on 2018-01-19. Retrieved 10 November 2015. 
  2. "GIC - Article". galegroup.com. Archived from the original on 2016-04-18. Retrieved 10 November 2015. 

Baihrog Lienzcanh

gaij