Zambia dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Lusaka.