Ürümqi Si, lij heuh Vuhlujmuzciz Si (Sawgun: 乌鲁木齐市), dwg aen hawsingz youq baih saebaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Sinhgyangh Veizvuzwj Swcigih.

Fueng'vih Ürümqi youq Sinhgyangh Veizvuzwj Swcigih, Cunghgoz.