Tajikistan

Tajikistan dwg aen guekgya youq Yacouh. Soujduh de dwg Dushanbe.