Sudan dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Khartoum.