Saenqdaek

Saenqdaek(Vahyinghgoz:Sindh;Vahsaenqdaek:سنڌ), youq Bahgihswhdanj.

Sindh in Pakistan (claims hatched).svg