Oknyouhdiemz
医学专业Diabetology 编辑维基数据
OknyouhdiemzVahgun:糖尿病、Sawndip:屙幽唍)[1], dwg cungj bingh ndeu.

Doeg Wnq gaij

Vwnzyen Doiqciuq gaij

  1. 《常见病证壮医诊疗规范》

Baihrog Lienzcanh gaij