Ndaundeiqhaemh

Ndaundeiqgim dwg aen ndaundeiqbyaij, youq haeh daengngoenz baiz daih ngeih. De va 224.71 ngoenz giuznamh byaij hop ndeu. Rongh de dan laep gvaq ronghndwen.

Venus-real color.jpg