Namibia

Namibia dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Windhoek.