Mongkut (Vahdai: มงกุฎ , 1804 nienz 10 nyied 18 hauh - 1868 nienz 10 nyied 1 hauh) dwg aen vuengz Daigoz, caivi: 1851 nienz daengz 1868 nienz.

Mongkut