Liberia

Liberia dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Monrovia.