Kiribati dwg aen guekgya youq Daihyangzcouh. Soujduh de dwg Namz Tarawa.