Gaejsa

Gaejsa(Gaius Julius Caesar,100BC-44BC) dwg Lozmax gunghozgoz ginhsw caeuq cwngci bouxlingjdauj.De youq Lozmax gonghozgoz bienqbaenz Lozmax daeqgoz cang le youqgaenj giek.

Gaejsa