Feihlizbinh

Feiƅliƨbinƅ Guŋhoƨgoƨ
Republika ng Pilipinas
Republic of the Philippines
Flag of the Philippines.svg Coat of arms of the Philippines.svg
Goƨgeiƨ Goƨveiƅ
vih guekgya
guenfueŋ vaƅ Vaƅ Feiƅliƨbinƅ (Vaƅ Dazgalog)
Souзduƅ Maƨniƨlaƅ
Goƨci yimiŋƨ suksiз .ph

Feiƅliƨbinƅ Guŋhoƨgoƨ (Saɯ Feiƅliƨbinƅ: Republika ng Pilipinas; Saw Yingh: Republic of the Philippines) dɯg ən guekgya yous baiƅ Yacouh dɵŋnamƨ. Yous baiƅbək dɵŋƅgvaƽ Liзsɵŋ haiзyaƨ cəus Daiƨvanƅ doчƌen. Yous baiƅsəi dɵŋƅgvaɯ nanƨhaiз cəus Yiednamƨ doчƌen. Feiƅliƨbinƅ youƨ 7107 ən dauз cauчbənƨ, dəŋч guek fən guƅ sam ən deiƅleiч giƅ: Liзsɵŋ、Miзsaƅyenƅ cəus Mienƨnanƨlauз. Souзduƅ yous Maзniƨlaƅ.