Dwgliengz

Dwgliengz
医学专业家庭医学、传染病科、耳鼻喉科学 编辑维基数据
DwgliengzVahgun:感冒、Sawndip:得涼)[1], lij heuh Ganjmau, dwg meh bingh ndeu.

Doeg Wnq编辑

Vwnzyen Doiqciuq编辑

  1. 《常见病证壮医诊疗规范》

Baihrog Lienzcanh编辑