Cyprus

Cyprus dwg aen guekgya youq Yacouh. Soujduh de dwg Nicosia.