Comoros dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Moroni.