Cameroon

Cameroon dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Yaoundé.