Binghvuengzbiu
医学专业内科学、传染病科、血液学、胃肠学 编辑维基数据
VuengzbiuVahgun:黃疸、Sawndip:黃標)[1], dwg cungj bingh ndeu.

Doeg Wnq gaij

Vwnzyen Doiqciuq gaij

  1. 《常见病证壮医诊疗规范》

Baihrog Lienzcanh gaij