Bakyied

Bakyied dwg aen lizsij minzcuz youq baihnamz Cunghgoz caiqlij Yiednamz, bauhamz Ganhvied, Yangzyied, Dungh'ouh, Minjyied, Namzyied, Saeouh caiqlij Loyied dengj.

nyenz Bakyied