Seiq cib haj(45) dwg aen swhyienzsoq, beij seiq cib seiq hung, beij seiq cib loeg nyaeq.