“Daigoz”的版本间的差异

添加43字节 、 2个月前
n
无编辑摘要
n
 
[[文件:Flag of Thailand.svg|thumb|210px]]
[[文件:Emblem of Thailand.svg|right|200px]]
'''ThäiThäi''' ({{lang-th|ประเทศไทย}}, 泰国 , Thailand) dwg aen'biengz [[yacouh]]. [[Soujduh]] de dwg [[Bangkok]].
Vunz Mwnghdaeh (泰国) dwg beixnuengx bouxcuengh.Gyongqde bae baihde youq 1000 bi gonq.
 
== yieb vuengx<!--{{lk}}--> ==
1

个编辑