“Haijnanz”的版本间的差异

n
无编辑摘要
n
 
[[File:China Hainan-2.svg|thumb|right|200px|Swngj Haijnanz]]
'''Swngj Haijnanz''' ([[Sawgun]]: 海南省) dwg aen [[swngj]] [[Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz]]. [[Swngjvei]] de dwg [[Haijgouj]].
 
'''省海南'''迪󳕑[[省]][[中華人民共和國]]。[[省會]]󴆦迪[[海口]]。
 
{{Cunghgoz}}
138

个编辑