“Gim”的版本间的差异

添加10字节 、 4年前
无编辑摘要
[[文件File:Au-TableImage.png|thumb|250px|金在元素周期表中的位置Fueng'vih Gim youq [[yienzsoq cougeizbiuj]]]]
'''Gim''' dwg cungj [[gimsug]] ndeu.
[[文件File:Or Venezuela.jpg|thumb|right| Gim]]
 
[[分类Category:Gimsug]]
[[分类Category:Vayoz yienzsoq]]
匿名用户