“Anhveih”的版本间的差异

无编辑摘要
(创建页面,内容为“thumb|right|200px|Swngj Anhveih '''Swngj Anhveih''' (Sawgun: 安徽省) dwg aen swngj Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. {{Cunghgoz}...”)
 
[[File:China Anhui.svg|thumb|right|200px|Swngj Anhveih]]
'''Swngj Anhveih''' ([[Sawgun]]: 安徽省) dwg aen [[swngj]] [[Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz]]. [[Swngjvei]] de dwg [[Hozfeiz]].
 
{{Cunghgoz}}
匿名用户