“Byaek”的版本间的差异

无编辑摘要
n (r2.7.1) (機器人 新增: diq:Zerzewat
[[文件:Assamveggie.jpg|thumb|Byaek]]
 
'''Byaek''' dwg cungj cizvuz[[doenghgo]], miz [[byaekbieg]], [[byaekgat]], [[byaekroem]], [[byaekmbungj]], [[byaekyouzcaiq]], [[byaekbohcaiq]], [[byaekmiek]], [[byaekgaiqlanz]], [[byaekdoengzhau]], [[byaekdaeuzcaiq]], [[byaekaengjgwx]], [[byaekguet]], [[ginzcaiq]], [[byaekmaenz]], [[lauxbaeg]], [[lauxbaeghoengz]], [[duhseiq]], [[duhnoh]], [[lwgfaeg]], [[namzgva]], [[gve'ndiq]], [[lwggwz]], [[makyungz]], [[swhgvah]], [[lwggyoh]], [[cietgva]], [[lwgbieng]], [[gveraemx]], [[coenggep]], [[coeng]], [[suenq]], [[hing]], [[lwgmanh]] daengj.
 
<!--Categories-->
686

个编辑